Museum admission is free.

Modern Abstract Japanese Calligraphy

On View: June 26, 1958 - August 1, 1958
When:
October 31, 2017 @ 2:56PM – 3:56PM
2017-10-31T14:56:00-05:00
2017-10-31T15:56:00-05:00
Where:
A-Frame building by McKie & Kamrath
Modern Abstract Japanese Calligraphy @ A-Frame building by McKie & Kamrath

Artists featured in the exhibition:  Asami, Sabro Hasegawa, Fumio Ikeda, Shunran Kagawa, Shiho Kanzaki, Kinryu, Ryusho Kobayashi, Kiyoshi Morita, Gaun Mochida, Sogyo Nagato, Mokushi Nakamura, Gaboku Ogawa, Gakayu Osawa, Tadashi Sato, Toko Shinoda, Miyoko Suzuki, Seijo Taguchi, and Sokyu Ueda.